• Facebook ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอัมพิกา สิริพรม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวภรณ์ประภา วิลานัน

  • นางสาววิภาวี บัวพันธ์

  • นางสาวอัมพิกา สิริพรม

  • นางสาวธัญญามาศ แดงสีดา
  • SMSS++สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,439
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]