• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  29
  25
  54
  2
  อนุบาล 3
  24
  26
  50
  2
  รวม อนุบาล
  53
  51
  104
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  34
  21
  55
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  38
  28
  66
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  22
  32
  54
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  33
  25
  58
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  33
  20
  53
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  23
  25
  48
  2
  รวมประถม
  183
  151
  334
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  27
  24
  51
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  25
  12
  37
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  11
  9
  20
  1
  รวมมัธยมต้น
  63
  45
  108
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  299
  247
  546
  20

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 038-090-914 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]